Różnice pomiędzy kredytem a pożyczką
W języku potocznym często pojęcia kredyt oraz pożyczka używane są zamiennie. Jednak na gruncie prawnym są to dwa odmienne zagadnienia, powodujące różne konsekwencje. Jak precyzyjnie stosować te dwa pojęcia finansowe? Jakie są podstawowe różnice powodujące rozróżnienie tych pojęć? I jak można w prosty sposób scharakteryzować podstawowe cechy w określaniu różnic dotyczących zagadnienia kredyt a pożyczka? Na te pytania odpowiadają niezależni doradcy finansowi.
2021-06-16, 15:20

Charakterystyka pojęcia kredytu oraz pożyczki

Kredyt hipoteczny jest umową dwustronną, zawieraną pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Istotną cechą kredytu jest jego pieniężny charakter. Bank na określony czas zobowiązuje się oddać kredytobiorcy ustaloną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel. Kredytobiorca zaś jest zobowiązany do zwrotu kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonych terminach. Każda umowa kredytowa musi zostać zawarta na piśmie oraz powinna zawierać określone prawem elementy.

Jak informują doradcy finansowi, zawarcie umowy pożyczki jest natomiast czynnością polegającą na przeniesieniu przez osobę fizyczną, bądź instytucję finansową, określonej ilości pieniędzy lub rzeczy na własność pożyczkobiorcy. Przedmiot pożyczki musi być zatem własnością pożyczkodawcy. Pożyczka podlega zwrotowi. Natomiast kwestia czasu udzielenia pożyczki oraz odpłatności za jej udzielenie jest uregulowana dowolnie umową pomiędzy stronami. Możliwa jest ustna forma zawarcia pożyczki, z zastrzeżeniem, że pożyczka na kwotę powyżej 500 zł powinna zostać zawarta na piśmie.

Źródła prawne różnicujące pojęcie kredytu oraz pożyczki

W charakterystyce tematu kredyt a pożyczka podobieństwa pomiędzy tymi dwoma pojęciami nie są zatem zbyt wyraźne i istotne. Zarówno przedmiot umów i ich cel, strona udzielająca oraz koszty wskazują raczej na podstawowe różnice dotyczące zagadnienia kredyt a pożyczka. Różnice te wyraźnie podkreślają inne źródła prawne stosowane w odniesieniu do tych dwóch pojęć. Udzielanie kredytu szczegółowo reguluje Prawo bankowe, natomiast pożyczka ma swoje źródła prawne w Kodeksie Cywilnym.

Nie ma zatem prawnego uzasadnienia pytanie: kredyt czy pożyczka, co lepsze? Obie umowy podlegają odrębnym regulacjom prawnym i rodzą inne konsekwencje finansowe, które warto przeanalizować podejmując decyzję o poszukiwaniu tych odmiennych źródeł finansowania.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Kościński
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy