Kredyt frankowy a działalność gospodarcza. Kiedy kodeks cywilny może się przydać przedsiębiorcy?
Jeszcze kilkanaście lat temu, kurs franka szwajcarskiego był na tyle korzystny, że całe rzesze przedsiębiorców, nie mając zdolności kredytowej w złotówkach, zaciągało kredyty we frankach. Na przestrzeni lat, kurs tej waluty mocno poszybował ku górze, co sprawiło, że pojawiły się realne problemy ze spłatami rat na przykład za lokal przeznaczony na działalność gospodarczą. Jak w takiej sytuacji radzić sobie w sporze sądowym i na jakie ustawy się należy powoływać? Odpowiedzi udzielają niezależni doradcy finansowi.
2021-04-12, 15:42

Kredyty frankowe a działalność gospodarcza - prawa podatnika

Ustawa z dnia 1 stycznia 2021 roku zmieniła w ścisłym zakresie uprawnienia dla jednoosobowej działalności gospodarczej, które wcześniej były zarezerwowane jedynie dla konsumentów. Jak podpowiadają niezależni doradcy finansowy, ustawa ta konkretyzuje uprawnienia w następujący sposób:

- Nowelizacja ustawy Prawa Konsumenta daje ochronę przedsiębiorcom, taką jak konsumentom, w przypadku, gdy zawierane przez nich umowy pozostają poza ich specjalizacją rynkową.
- Rozszerzenie ochrony gwarantowanej ustawą dotyczy zatem:
1. Niedozwolonych postanowień umownych (art. 3855 kodeksu cywilnego).
2. Rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - art. 5564, 5565, 5765 k.c
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

UWAGA: Przedsiębiorca nie skorzysta z ochrony, o której mowa powyżej, jeśli dla tego przedsiębiorcy zawarta umowa ma charakter zawodowy. Ponadto należy ustalić, czy umowa ta ma bezpośredni związek z działalnością osoby fizycznej.

Droga sądowa, na co można liczyć?

Przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne we frankach, są na ogół w gorszym położeniu niż osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jednak w obecnej sytuacji, sądy bardzo wnikliwie analizują każdy odrębny przypadek. Oznacza to, że sąd bada w jakim zakresie i w jakich proporcjach przeznaczenie kredytu jest powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej w stosunku do potrzeb danego kredytobiorcy, jako konsumenta. Jeśli przedsiębiorca jest w stanie udokumentować powiązania, wówczas być może będzie mógł liczyć na korzystne dla siebie rozwiązanie. Kluczową kwestią może być wykazanie przez przedsiębiorcę-kredytobiorcę, lub jego przedstawiciela, że zawarta umowa jest nieważna (art.69 ustawy Prawo bankowe) oraz powołanie się na przekroczenie granic swobody umów (art. 3531 k.c.) lub sprzeczność umowy z zasadami życia społecznego.

Klauzule abuzywne, na które mogą być zastosowane w przypadku konsumentów nie mogą być jednak użyte w przypadku przedsiębiorców, dlatego powoływanie się na nie jest niewłaściwe. Kredyty frankowe a działalność gospodarcza to temat, który wciąż ewoluuje, dlatego niewykluczone jest, że w najbliższym czasie zajdą w obowiązującym obecnie prawie zapisy, które rozwikłają spory pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą a bankami, które udzieliły tym przedsiębiorcom kredytów we frankach szwajcarskich.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Kościński
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy